การบริหาร


ทุนในการดำเนินงาน 50 , 000 บาท
จำนวนผู้ลงทุนเจ้าของกิจการคนเดียว 50000 บาทเริ่มในการดำเนินงานการดำเนินงานมีมาตั้งแต่คนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนเป็นการทอเสื่อจาก ต้นกก ปัจจุบันกลายเป็นทอเสื่อจากต้นรูปมีการทอเสื่อเริ่มแรกเมื่อ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้งคุณ บังอร พันธสะอาด
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมือง จังหวัด นครนายก
โทรศัพท์ 085-3868337ระบบการจัดหา/ซื้อสินค้า
กิจการมีการจัดหา วัตถุดิบ ทุกๆสัปดาห์และการจัดซื้อก็เช่นเดียวกัน
สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามร้านค้าทั่วไป เช่น ซื้อเชือกปอรอบจัดหาตัวสินค้าสินค้า
การจัดหาสินค้า เป็นจำนวน 1ครั้ง/สัปดาห์ เช่นการ ต้นธูป เป็นต้นระยะเวลาในการส่งสินค้า
ในการส่งสินค้าต่อ ครั้ง/สัปดาห์ จำนวนเสื่อที่ส่ง 30ผืน/ สัปดาห์ ลูกค้าสามารถโทรสั่งสินค้าหรือคุณบังอรจัดส่งสินค้าเอง ที่ตลาด บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี(กรณีลูกค้าไม่สะดวกที่มารับสินค้าโดยตรง)แหล่งวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป
ต้นรูป15มัดใหญ่/สัปดาห์ 1 มัดเล็กมีต้นรธูป 30 ต้นแหล่งการจัดหาวัตถุดิบจากบ่อ
วัสดุอุปกรณ์ เช่น เชื่อกปอ ซื้อจากร้านค้าทั่วไป
ระบบในการรับสินค้า
ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าหรือการมารับสินค้า กิจการมีใบสั่งซื้อ เพื่อไว้เป็นหลักฐาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้