ตลาดที่ส่งสินค้า

ตลาดที่ส่งสินค้า

· ตลาดบ้านสร้าง จังหวัด นครนายก
· ตลาดนครนายก

รายได้

ปัจจุบัน คุณบังอร พันธสะอาด มีรายได้เสริมจากการทอเสื่อ เดือนละ 2,800 บาท
คุณบังอรยังไม่หักต้นทุนในการผลิตไม่แน่นนอน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ สินค้าเป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้อย ราคาย่อมเยา

ปริมาณในการผลิต
ผลิตสินค้าได้ทั้งปี

วัตถุประสงค์
· เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอครัว
· เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัสดุ
· จากธรรมชาติ
· เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้ารับสินค้าไปขายต่อรองลงมาคือ กลุ่มแม่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้